Těšíme se na Vaši návštěvu!                     Objednávky tel: 608 830 877 nebo  777 010 411 (pro rusky hovořící pacienty je k dispozici tel. 608 323 432) po-pá 8.00 - 18.00,   dle dohody s pacientem i v sobotu
Zákrok

Před každou protetickou úpravou chrupu a zhotovení jakékoli zubní náhrady je nezbytné pečlivé vyšetření a zhodnocení všech faktorů, které mohou ovlivnit kvalitu, funkčnost a estetickou stránku zubní náhrady.

Každý pacient je se všemi možnostmi léčby či řešení seznámen a je s ním detailně konzultován také protetický plán. Ten zahrnuje podrobný plán všech ošetření, přehled jednotlivých kroků péče (s ohledem na potřebné zákroky, hojení, zavedení implantátů apod.), její časovou náročnost, ceny protetických prací a informace o záruce na provedenou práci. Pacient tak má ještě před zahájením prací přesný přehled o tom, co ho čeká, jaká ošetření, zákroky a v jakém časovém období je nezbytné podstoupit. Plán přispívá k větší důvěře mezi lékařem a pacientem a během léčby odpadá napětí a stres z nečekaných postupů a nejasné finanční náročnosti všech prací.

Co protetický plán řeší

Protetický plán je komplexní plán léčby a protetických prací, který vypracuje lékař na základě požadavků pacienta, vstupního vyšetření a důkladné analýze stavu jeho chrupu. Pacientovi je nejprve předložen návrh plánu a po vzájemné dohodě je sestavena jeho definitivní podoba včetně harmonogramu ošetření a celkové kalkulace.

Co byste měli vědět

Protetický plán často probíhá ve více fázích, což umožňuje pacientovi zejména finančně náročnější řešení rozložit do několika plateb. O způsobu úhrady, zálohách či splátkách pacienta informuje lékař a dohodnuté řešení je součástí protetického plánu.Občas je nezbytné schválený léčebný a protetický plán rozšířit a upravit v průběhu léčby, a to v důsledku neočekávaných komplikací.

Napište nám

Aktualita

DĚTSKÁ STOMATOLOGIE
Se začátkem nového školního roku se náš tým rozroste o specialistu v oboru pedostomatologie. MDDr. Ondřej Sobol bude ordinovat páteční odpoledne a sobotní... pokračujte zde

více novinek

Partneři

Prague Medical Institute Moneta Bene+ Benefity NN Pražská Plynárenská Auto Vision