Těšíme se na Vaši návštěvu!                     Objednávky tel: 608 830 877 nebo  777 010 411  po-pá 8.00 - 18.00,   dle dohody s pacientem i v sobotu
Zákrok

Parodontologie je samozřejmou součástí stomatologie a zabývá se závěsným aparátem zubu (parodontem), prevencí i péčí o něj v případě onemocnění.

Parodont a jeho zdraví jsou ovlivněny zejména kvalitou zubní hygieny. Při špatném čištění zubů na povrchu zubu ulpívají povlaky a bakterie, zubní kámen a v důsledku toho dochází k překrvení, onemocnění a zánětu dásní a vzniká parodontitida. Projevuje se krvácením dásní, bolestivostí, ústupem dásní, viklavostí zubů apod. Léčba onemocnění parodontu je vždy dlouhodobá, základem je dokonalá hygiena a po konzultaci s lékařem vhodná léčebná terapie s cílem zachránit dásně a udržet chrup pacienta co nejdelší dobu ve funkčním stavu.

Co parodontologie řeší

Parodontologie se zabývá závěsným aparátem zubu, jeho léčbou i prevencí. Pro vaši představu – zub je uložen v kostěném lůžku čelistní kosti, ale není s ní srostlý, je zavěšen na složitém systému vazivových vláken, který funguje jako tlumič. Tlumí všechny nárazy a tlaky při žvýkání a ukusování, a tak chrání zub a kost před poškozením. Součástí systému je také krčkový uzávěr – okraj dásně obepínající krček (spodní část) zubu. Onemocnění závěsného aparátu zubu se nazývá parodontitida. Jedná se o chronické onemocnění, na kterém se podílejí bakterie množící se v plaku, který se na zubech usazuje při nedostatečné zubní hygieně. Plak je pro bakterie přímo živnou půdou, takže se neomezeně množí a zasahují také do prostorů mezi dásní a zubem u krčkového uzávěru. Postupně se šíří i do závěsného aparátu zubu a do kostního lůžka, což může způsobit poškození závěsného aparátu, viklání zubu a jeho uvolnění, případně až jeho ztrátu. Pokud se parodontitida neléčí, dochází také k ústupu okraje dásně od krčku zubu a k jeho odhalení. To způsobuje větší citlivost zubů, estetický problém zejména v předním úseku chrupu a další komplikace.

Pro koho je parodontologická léčba vhodná

Na parodontologii zpravidla odesílá pacienta jeho zubní lékař. Pacienti se potýkají s těmito příznaky: krvácení dásní, bolestivé a oteklé dásně, zubní kámen, zápach z úst, ústup dásní, obnažování krčků a kořenů, viklavost zubů, změny v postavení zubů apod. Příčinou vzniku parodontitidy (paradentózy, zánětu dásní) je špatná hygiena (zubní povlaky, zubní kámen, bakterie), kouření, skřípání zuby, nevyhovující protetické náhrady, celková onemocnění a užívání některých léků, stres, dědičné dispozice, ortodontické anomálie apod.

Co předchází parodontologické léčbě

Parodontologické léčbě vždy předchází stomatologické vyšetření, posouzení stavu dásní a často také mikrobiologická diagnostika (odběr vzorků), která dokáže odhalit parodontální patogeny a určí závažnost infekce parodontu.

Na základě výsledků vyšetření a posouzení stavu parodontu pak lékař doporučí vhodnou léčbu.

Jak parodontologická léčba probíhá

Součástí parodotologické léčby jsou preventivní opatření, konzervativní léčba a operace, jejichž cílem je zlepšení stavu závěsného aparátu, odstranění případných problémů a zachování zubů. V rámci parodontologie se také provádějí různé chirurgické zákroky, které přecházejí, zmírňují či odstraňují některé postižení závěsného aparátu zubu – k těmto zákrokům patří frenulektomie – odstranění uzdičky, gingivoplastika – úprava volné dásně u krčku zubu, vestibuloplastika – chirurgické krytí obnažených krčků štěpem.

Parodontologická léčba

Cílem léčby je udržet stav parodontu v co nejlepší kondici, zabránit zhoršení nemoci a udržet chrup pacienta ve funkčním stavu co nejdelší dobu. Léčba zahrnuje několik částí: hygienickou péči, konzervativní ošetření parodontu a chirurgickou léčbu. Hygienická fáze je základem celé léčby – řeší odstranění povlaků a zubního kamene, stomatologické vyšetření a ošetření stávajících zubů, případně odstranění zubů, které již nelze v dutině ústní zachovat. Konzervativní ošetření parodontu – spočívá v ošetření kořene a zubu pod dásní, nepoužívá se však žádný chirurgický postup. Ošetření všech zubů se provádí během dvou návštěv, většinou ve dvou dnech po sobě, a to v lokální anestezii. V současné době lze při ošetření využít ošetření laserem. Ten ošetřuje i měkké tkáně, je šetrnější, zlepšuje hojení, účinně odstraňuje infekce a minimalizuje nezbytnost následné chirurgické léčby. Chirurgická léčba – tato péče se používá pouze u pacientů, u kterých konzervativní ošetření nestačí. Chirurgicky se upravuje kostní tkáň poškozená zánětem, obnovují se anatomické poměry parodontálních tkání, řeší se různé parodontální defekty a poškození tkání závěsného aparátu.

Následná péče

Po parodontologické léčbě vždy následuje období regenerace a hojení ošetřených tkání. To při běžném ošetření trvá až 10 týdnů. Pak následuje kontrolní vyšetření, které zhodnotí výsledky léčby, na jejich základě pak lékař rozhodne o dalším postupu. Pacienti, u kterých jsou výsledky léčby uspokojivé, pokračují v udržovací léčbě a pacientům, jejichž parodont není dostatečně zhojen a konzervativní léčba nepřinesla očekávané výsledky, je doporučena chirurgická léčba nebo jiný postup. Základem následné péče je dokonalá ústní hygiena a také je důležité dodržovat doporučení lékaře. Na léčbu pak mohou navazovat také další postupy, které obnovují funkční a estetický vzhled chrupu – např. zhotovení vhodných zubních náhrad, ortodontické ošetření atd.

Další typy léčby

Frenulektomie

Frenulektomie je chirurgický zákrok, při kterém je úplně odstraněna slizniční řasa tzv. uzdička. Zákrok zabraňuje poškození okolní tkáně zubu a závěsného aparátu v případech, kdy je uzdička krátká a způsobuje nadměrný tah na okolní tkáně. Často také způsobuje zhoršenou výslovnost a další vady řeči. Zákrokem se ošetřují horní a dolní retní uzdičky nebo uzdičky podjazykové, kdy se slizniční řasa zcela odstraní nebo jen protne (frenotomie). Chirurgické ošetření se provádí v lokální anestezii, bolest se objevuje až po odeznění spolu s otoky a vznikem modřin. K moderním metodám patří provedení zákroku laserem – výkon je nebolestivý, rychlý (5–10 minut) a hojení je mnohem kratší. Vzhledem k tomu, že ve většině případů se tento zákrok provádí u dětí, je rychlost a šetrnost zákroku velkou výhodou.

Vestibuloplastika

Vestibuloplastika je chirurgický zákrok, při kterém dochází k odstranění mělkého vestibula tak, aby nedocházelo k nadměrnému tahu na parodont a dásně, neboť to může způsobovat odhalení zubních krčků a erozi zubní skloviny.

Pro vysvětlení – dásně na jedné straně obepínají krčky zubů, na opačné straně pak sliznice přechází na tvář. Místo přechodu z dásní na tvář tvoří jakousi předsíň – prohlubeň (vestibulum), která však může být moc mělká a neustále vyvíjí tah na dáseň, což může způsobovat odhalení zubních krčků a další problémy. Aby se tah na dásně zmírnil, je nutné prohlubeň chirurgicky posunout níže (prohloubit) a tak tah zmírnit nebo zcela odstranit.

Chirurgický zákrok se provádí v lokální anestezii, a to nejen v předním úseku vestibula, ale také v postranních partiích. K zákroku se přistupuje většinou jen u dospělých v mladším věku, popř. u dospívajících, kdy je zákrok určitou prevencí zhoršení stavu a dalšího odkrývání krčků.

Gingivoplastika

Gingivoplastika je chirurgický zákrok, který upravuje volnou dáseň u krčku zubu, případně zakrývá obnažené krčky zubů štěpem sliznice z horního patra dutiny ústní.

Dáseň totiž nikdy zpátky nenaroste, takže pokud dojde k obnažení krčků, lze to řešit jedině chirurgicky překrytím krčků štěpem. Zákrok se provádí v lokální anestezii několika různými způsoby – lékař vždy vybere pro daného pacienta ten nejvhodnější. Po týdnu lékař zkontroluje stav dásně a odstraní/vytáhne stehy; celková doba hojení je asi 3 týdny, avšak patro, odkud se vyřízla část sliznice jako štěp, se většinou hojí déle.

Napište nám


Aktualita

V listopadu padají ceny za bělení zubů
Využijte v 11. měsíci akční slevu 11% na bělení zubů a získejte krásný zářivý bílý úsměv! pokračujte zde

více novinek

Partneři

Prague Medical Institute Moneta Bene+ Benefity NN Pražská Plynárenská Auto Vision Maxima Pojišťovna University of New York in Prague Raiffeisenbank